Schaatsclub De Vennen

Home » INFO » Veiligheid

Veiligheid

cropped-logo-andersom-copy.jpgVeiligheid

Valpartijen en ongelukjes zijn onlosmakelijk verbonden aan sporten als schaatsen, skeeleren en mountainbiken. Deelnemers aan deze sporten zijn zich hier van bewust en accepteren dat zij op eigen risico aan activiteiten deelnemen. Om ernstige gevolgen van ongelukken zo veel als mogelijk te beperken is het van het grootste belang dat er bij de door onze club georganiseerde activiteiten zorgvuldig wordt omgegaan met de veiligheid van deelnemers en overige betrokkenen. Daarom heeft het bestuur samen met de trainers van de wedstrijdschaatsploeg in kaart gebracht welke veiligheidsmaatregelen bij de verschillende activiteiten kunnen worden genomen. De komende tijd zal tijdens de activiteiten worden beoordeeld welke maatregelen niet uitvoerbaar blijken en of er extra maatregelen benodigd zijn.
Hieronder een overzicht van de maatregelen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen worden doorgegeven aan het bestuur (kijk onder belangrijke adressen).

Veiligheid bij ijstraining 400 meter baan (wedstrijdploeg)
– dragen van handschoenen en muts verplicht
– dragen van scheenbeschermers (snijvast materiaal) aanbevolen
– instructie geven aan rand van de ijsbaan, opstelling zodanig dat trainer tegemoetkomende schaatsers kan zien (volgens de regels van de betreffende ijsbaan)
– rijrichting volgen
– snelheid aan binnenkant van de baan, techniek midden op de baan en uitrijden aan buitenkant
– afstand nemen bij steigerungen
– bij trainingen tijdens recreatie-uren de rijders er op wijzen dat er minder geoefende schaatsers op de baan zijn (vooral rekening mee houden tijdens snelheidsoefeningen en bij begin en einde van oefening)
– EHBO op ijsbaan aanwezig
– programma aanpassen aan drukte en mogelijkheden ijsbaan
– instructies ijsbaanpersoneel opvolgen

Veiligheid bij ijstraining op natuurijs 
– alleen als ijs op het gehele ven betrouwbaar is (voorbeeldfunctie)
– geschikte plek zoeken i.v.m. andere recreatieve schaatsers (o.a. ijshockeyers)
– rijders waarschuwen voor scheuren
– dragen van handschoenen en muts verplicht
– dragen van scheenbeschermers aanbevolen
– bij strenge kou: skibril, overschoenen en watervrije vaseline
– trainer heeft mobiele telefoon om indien nodig hulp (o.a. ambulance) op te roepen
– lang touw, thermodeken en EHBO-materialen beschikbaar op het ijs
– rijders adviseren extra warme kleding mee te brengen voor na de training
– de trainers zijn op de hoogte van de inhoud van de brochure “ijsveiligheid voor natuurijsverenigingen”

Veiligheid bij skeelertraining
– dragen van valhelm en polsbeschermers verplicht (andere beschermingsmaterialen aanbevolen)
– zeker stellen dat deelnemers kunnen remmen alvorens de openbare weg op te gaan
– tijdens remmen achter elkaar blijven (opduwen)
– op openbare weg uiterst rechts houden, maximaal 2 rijders naast elkaar
– elkaar waarschuwen bij gevaarlijke situaties (auto’s, slecht wegdek, steentjes op de weg e.d.)
– snelheidstraining alleen op verkeersluwe (of liever autovrije) wegen
– uiterste voorzichtigheid bij het passeren van kruisingen en spoorwegovergangen (snelheid minderen)
– trainer heeft mobiele telefoon om indien nodig hulp (o.a. ambulance) op te roepen
– EHBO-materialen beschikbaar (bij toertocht klein verbanddoosjes)

Veiligheid tijdens het Kleine Banen Toernooi

– altijd moet baanbescherming d.m.v. kussens aanwezig zijn
– te snelle rijders uitsluiten (verantwoordelijkheid van de club)
– kwartetten zodanig selecteren dat inhalen zo veel mogelijk beperkt wordt (snelle rijders in enkele ritten)
– het dragen van een valhelm en handschoenen is verplicht
– aanwezigheid van een ervaren EHBO’er of verpleegkundige/arts
– bij ernstige verwondingen meteen 112 bellen (mobieltje!)
– bij beenfracturen of nekletsel slachtoffer niet verplaatsen (wachten op ambulance)

Veiligheid tijdens maandagavond training op 400 meter baan

– dragen van handschoenen en muts of helm verplicht (wordt tijdens eerste training verteld)
– instructie geven aan rand van de ijsbaan, opstelling zodanig dat trainer tegemoetkomende schaatsers kan zien
– rijrichting volgen (behalve tijdens de laatste schaatsles, dan wordt rechtsom gereden)
– snelheid aan binnenkant van de baan, techniek midden op de baan en uitrijden aan buitenkant (trainer geeft aan op welk deel van het ijs een bepaalde oefening wordt gedaan)
– de rijders er op wijzen dat er minder geoefende schaatsers op de baan zijn
– er op wijzen dat schaatsen regelmatig geslepen moeten worden (ook ronding)
– trainers letten op los zittende veters en kleding
– EHBO op ijsbaan aanwezig

Veiligheid bij ATB/Wielrennen
– goed sluitende helm verplicht
– warme kleding vooral bij temperaturen onder 15o C (tevens regenjack)
– deelnemers nemen voedsel en gevulde bidon mee
– ieder zorgt voort een reserve binnenband
– elke trainer heeft een mobieltje, gereedschap (multitool), thermodekentje en een klein verbanddoosje
– op drukke wegen maximaal 5 x 2 personen per groep
– kop wisselen doordat de voorste rijder zich rechts laat terugzakken
– elkaar met handgebaren wijzen op obstakels, tegenliggers enz. (niet alleen roepen)
– niet plotseling zonder waarschuwing remmen, tenzij dit pertinent nodig is
– tijdig snelheid minderen bij kruisingen, stoplichten enz (niet alleen roepen, ook met handgebaren waarschuwen)
– bij afdalingen, kuilen e.d. gewicht naar achteren verplaatsen
– Rijders aanspreken op onveilig rijden

Veiligheid bij clubkampioenschappen schaatsen
– organisator neemt kennis van procedure voor inschakeling van EHBO van de ijsbaan
– deelnemers er op wijzen dat ze op de inrijbaan zo veel mogelijk rechts moeten houden
– bij de startplaatsen ruimte over laten voor de inrijders

Veiligheid bij schaatsen op natuurijs en toertocht
– brancard
– thermodeken
– EHBO-koffer + inhoud
– verbinding met mobieltjes met controlepost, Stokske, huisarts(enpost), politie en brandweer (ook telefoonlijst bij de hand hebben)
– herkenbare EHBO-post
– lang touw op het ijs aanwezig
– 2 ijsprikkers verbonden door een touwtje
– bereikbaarheid voor de ambulance controleren
– regelmatig ijsdikte meten, vooral op plaatsen die als laatste zijn dichtgevroren
– minimale ijsdikte 10 cm op de zwakke plekken
– vlonders bij de opstapplaatsen
– verkeerscirculatieplan opstellen
– Één persoon (EHBO-er) is op de hoogte van de inhoud van de brochure “ijsveiligheid voor natuurijsverenigingen”
– rekening houden met de windchill tabel: -9o C is bij windkracht 6 gelijk aan -30o C, bevriezing blote huid binnen 1 minuut

Veiligheid tijdens het winterkamp

– de overnachtingsplaats wordt vooraf door de organisatie bezocht
– hierbij wordt gelet op beveiliging van materialen en bezittingen, vluchtwegen en aanwezige EHBO-spullen en thermodeken (anders zelf meenemen)
– telefoonnummers van dokters en ziekenhuizen worden vooraf vastgelegd
– bij de samenstelling van het programma wordt rekening gehouden met het aantal deelnemers, de leeftijden, aantallen jongens en meisjes en niveau.
– deelnemers die speciale verzorging nodig hebben (bijv. medicijnen) worden gevraagd dit vooraf te melden
– de organisatie oefent controle uit tijdens de trainingen, andere activiteiten en tijdens het overnachten.
– voorafgaand aan de heen- en terugreis wordt gecontroleerd of de verkeersvoorschriften in acht zijn genomen (o.a. belading, aantallen personen per auto en technische staat vervoermiddelen)

Veiligheid tijdens de jeugdschaatsles
– dragen van handschoenen en helm verplicht.
– op loshangende kleding letten
– bij strenge kou op bevriezingsverschijnselen letten (vooral bij de jongste kinderen)
– ijsbaan is verdeeld in 2 tot 4 niveaugroepen (iedere groep heeft eigen deel van de ijsbaan)
– de snelheid van de gevorderde groep wordt in de gaten gehouden (i.v.m. beginnersgroep)
– EHBO op ijsbaan
– niemand op de baan tijdens dweilen
– opletten dat schaatsers op eigen gedeelte van de baan blijven

Veiligheid tijdens de droogtrainingen
– programma aanpassen aan weersomstandigheden (bijv. geen sprint en sprongen bij glad veld)
– afgelasting bij onweer
– reflectiehesjes en lampjes bij training in duisternis op openbare weg
– bij training op de openbare weg uiterst links houden (op fietspad tegen het verkeer in)
– trainers geven aan of oversteken Oisterwijkseweg veilig is
– verzamelen op parkeerplaats Audacia (i.p.v. langs openbare weg)
– bij bostraining worden langzamere jongere kinderen vergezeld door een volwassene
– trainer heeft mobiele telefoon om indien nodig hulp (o.a. ambulance) op te roepen

Clubsponsors
van Zon timmerwerken
Bakkerij van Hulten
van Bommel schoenen
Van Der Linden
Physique
Van Dam en Partners
Ruud! sport
Bij Wout
Kees vd Bruggen
John van Dijck
vb2 vastgoed
nanodialysis
FTC advies
ligtvoetshoes
root
MMBouw
Cleijsen
Mutsaers
vanDamflowers
Stokske
%d bloggers liken dit: